Visita vir­tual

En aque­sta sec­ció podreu gaudir d’una visita vir­tual a Mas Molera.

La visita es dis­tribueix en 7 espais difer­ents de la casa. Per anar d’un espai a un altre cliqueu els con­trols que estan sit­u­ats a la part infe­rior esquerra de la pan­talla, al costat dret de les fletxes de movi­ment. D’aquesta man­era us desplaçareu per tots els espais.

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya