Print this page

Benvin­guda pri­mav­era Fea­tured

12 May 2014 Writ­ten by
Pub­lished in Blog

A Mas Mol­era donem la benvin­guda a la pri­mav­era i ja tenim la casa a punt. Amb les últimes pluges i el bon temps que ha fet aquest últims dies està tot ben verd i molt florit.

Així doncs des de Mas Mol­era us con­vi­dem que vingueu a gaudir d’aquesta mer­av­el­losa pri­mav­era a la masia.

Perquè la Gar­rotxa, també és fan­tàs­tica durant la primavera!

Read 55187 times Last mod­i­fied on Tues­day, 16 Sep­tem­ber 2014 15:58
Rate this item
(1 Vote)
Super User